blog-grid

Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa & Kawasan (BP2DK) mendorong dua desa dari dua kabupaten yang bertetangga untuk menjadi kawasan perdesaan. Bila kerjasama ini terwujud, kawasan perdesaan ini menjadi model pertama kerjasama desa antar kabupaten. Kedua d...

Continue Reading

Halaman Kami